Urbanistické princípy Nového Lida

Cieľ Nového Lida? Prostredie, kde sa budú ľudia radi zdržiavať, stretávať, bývať a pracovať. V tomto zozname uvádzame základné urbanistické princípy Nového Lida, ktoré by mali pomôcť tento cieľ naplniť.

Silvio Kičina: Na Lide som bol prvýkrát požičať si stan zo skladu fakulty

Budovanie novej mestskej štvrte je veľká zodpovednosť a zároveň možnosť dať mestu novú tvár. Silvio Kičina zodpovedá v JTRE za priebeh CMC projektu (Celomestské centrum Petržalka) - realizáciu dlhodobých plánov mesta dobudovať centrum a obnoviť park na petržalskej strane Dunaja. Hovorí, čo preňho táto práca znamená z pohľadu projektového manažéra, ale aj rodáka z Bratislavy.