Prechádzky Bratislavou: Nový seriál rozhovorov, ktorý nám pomôže smerovať novú štvrť

Nové Lido má tri spoločenské úlohy. Musí do Bratislavy zapadnúť, doplniť a vyvážiť ju a napokon naše mesto aj výrazne potiahnuť dopredu. V sérii rozhovorov v magazíne Nového Lida budeme objavovať, čo to presne znamená.

rozhovory-uvodny-titulka

Spoznať vzťah človeka k mestu je možné aj cez jednoduchú prechádzku – váš sprievodca vás prevedie ulicami mesta a porozpráva vám o spomienkach, príbehoch, pocitoch a myšlienkach, ktoré sa mu k jednotlivým miestam viažu.

Táto metóda má aj svoj odborný názov, walking ethnographies, práve kvôli tomu, že je kombináciou prechádzky a etnografického prieskumu.

V ďalšej fáze prác na Novom Lide sa vyberieme spoznať mesto práve pomocou tejto metodológie. Necháme sa Bratislavou sprevádzať rôznymi typmi ľudí a pokúsime sa pochopiť ich pohľad na mesto. Spoznáme ich príbehy, hodnoty a vzťahy k mestu, ktoré nám potom môžu pomôcť navrhnúť Nové Lido tak, aby na ne nadviazalo a prispelo k tvorbe lepšieho života v Bratislave.

Zapadnúť, doplniť, potiahnuť

Naše skúsenosti nám hovoria, že každá nová mestská štvrť má mať tri ambície – do mesta zapadnúť, doplniť jeho pozitíva a vyvážiť nedostatky, a napokon mesto aj potiahnuť dopredu.

01-08

Doteraz sme sa na Novom Lide na tieto ambície pozerali najmä z urbanistického pohľadu a predstavili napríklad päticu verejných priestorov. Práca s územím je prácou najmä s “hardvérom”, plány sú akousi lego podložkou, na ktorej sa bude diať aktivita a ktorá bude mať ďalší obsah.

Preto sa v ďalších mesiacoch na to, ako má Nové Lido do mesta zapadnúť, čo doplniť a vyvážiť a ako mesto potiahnuť ďalej, pokúsime pozerať cez ľudské aktivity.

 

Prechádzkami k mestotvorbe

Rozhovormi sa pokúsime vytvoriť pestrú mozaiku, vďaka ktorej všetci môžeme bližšie spoznať Bratislavu aj z pohľadu druhých ľudí. Hlavnými témami budú človek, mesto a príbehy ich spoločného spolužitia. Pozrieme sa do histórie, pobavíme sa o súčasnosti a cez odborné pohľady nakukneme aj do budúcnosti.

Rozprávať sa budeme s ľuďmi, ktorí majú hlboký vzťah k mestu, majú ho radi a vedia priniesť zaujímavý pohľad. Hľadáme “odborníkov” na mesto, to znamená ľudí, ktorí sú s Bratislavou v intenzívnom kontakte. Môže to byť známy spisovateľ, riaditeľka galérie, ale aj taxikár, mamička na materskej alebo dôchodca, ktorý tu prežil celý život.

01-10

Seriál rozhovorov Prechádzky Bratislavou nemá byť len o tom, kde sa dobre najesť, kde ísť v meste na kávu, kde komu chýba aký strom a podobne. Hoci môže ísť o podstatné veci, o ktorých treba rozprávať, my máme ambíciu ísť viac do hĺbky a skúsiť spoločne poodhaliť niečo z genia loci Bratislavy, ktorý je tvorený práve atmosférou konkrétnych miest a vzťahom ľudí k nim.

Veríme, že lepším poznaním názorov na ducha mesta sa nám ľahšie podarí niečo z neho preniesť aj na Nové Lido. Otvorenie debaty o tom, aké mesto chceme mať, nám môže pomôcť v našej snahe o vytvorenie bratislavskej štvrte plnej života.

 

Ako to bude prebiehať a čo to prinesie

1) Oslovujeme ľudí so vzťahom k Bratislave – obyvateľov a lokálpatriotov, ale aj návštevníkov a cudzincov. Pridať sa môžete aj vy, stačí napísať na napady@novelido.sk.

2) Vyberieme sa s vybraným človekom na prechádzku miestami, ktoré pre neho niečo znamenajú alebo symbolizujú, niečím ho oslovujú a ku ktorým má osobný hlboký vzťah. Radi si vypočujeme, prečo si vybral práve tieto lokality a aké osobné príbehy sa za nimi skrývajú.

Niektorým respondentom dáme k dispozícii aj fotoaparát alebo iné nástroje, aby mali možnosť zachytiť atmosféru a pocity zo svojich obľúbených miest presne tak, ako ich oni sami vnímajú.

3) Nahrávky rozhovorov potom spracujeme a vyhodnotíme, aby sme ich vedeli aktívne použiť pri navrhovaní nových priestorových a urbanistických riešení, resp. ich detailov.

 

Výsledok prechádzok

Výsledkom celej aktivity budú tri dôležité výstupy:

1) Katalóg všetkých realizovaných rozhovorov, ktorý dostanú do rúk developeri, architekti a urbanisti. Priblíži im názory rôznych typov ľudí na Bratislavu a poslúži ako inšpirácia pri pretavovaní ich vzťahu k mestu do novej štvrte.

2) Stručná správa o hodnotách a prioritách, ktorá sa pokúsi nájsť v rozhovoroch prieniky a pomenovať hodnoty, ktoré sú ľuďom vo vzťahu k Bratislave najbližšie.

3) Niektoré z príbehov zverejníme v rámci magazínu, aby sme náš kaleidoskopický pohľad na Bratislavu poskytli aj vám.  (Kvôli objemu rozhovorov asi nebude možné spracovať takto všetky rozhovory).

01-06

Hoci našou ambíciou nie je týmito prechádzkami zastúpiť odborný etnografický alebo sociologický výskum, veríme, že katalóg rozhovorov bude spolu s ďalšími metódami prieskumu tvoriť dôležitý vstup pre tvorbu podoby Bratislavy a jej ďalšie smerovanie. Budeme preto veľmi radi, ak sa zapojíte aj vy.

 

Ako sa môžete zapojiť

V prípade, že máte chuť zapojiť sa do rozhovorov osobne alebo sa aspoň podeliť o svoje príbehy písomne, napíšte nám na napady@novelido.sk. Aby sme vás trochu lepšie spoznali, napíšte nám prosím niečo málo o sebe – o tom, kde bývate, pracujete, na aké miesta by ste nás radi zobrali, prípadne nám poodhaľte niečo zo svojho príbehu. Budeme vďační za každý príspevok do debaty.

Tešíme sa na vaše príbehy.