Tadiaľ nie: Bariéry, na ktoré narazíte pri prechádzke do Petržalky

Keď urbanisti plánujú, akú bude mať mesto alebo jeho časť podobu v budúcnosti, pracujú s pojmom “walkability” - prístupnosť miesta pešiemu pohybu. To znamená, že ak by ste sa mali postaviť na hocijaké miesto a niekam sa odtiaľ vybrať, všade by ste mali prejsť bez toho, aby ste narazili na výraznejšie bariéry. Pokiaľ sa niekam neviete jednoducho a intuitívne dostať, “walkability" nefunguje.

Vstup na Starý most.
Optické bariéry v podobe tehlového múru a zábradlia mohli byť nahradené terasovitým zostupom.

Pri vychádzke do Petržalky sa pred vami vynoria dva typy bariér – mentálne, ktoré nechcete prejsť a fyzické, ktoré sa prejsť nedajú.

Ak sa má Nové Lido vyvarovať opakovaniu chýb, ktoré má najľudnatejšia časť Bratislavy už “vrodené”, a zároveň zjemniť ich dopad, treba jasne pomenovať bariéry pre peších, ktorými sa Bratislava hemží.

Od Lida nemusíte ísť príliš ďaleko, nájdete ich hneď “za rohom”. Toto je Petržalka a jej najväčšie bariéry:

Einsteinova

Dopravná tepna, ktorú denne využijú tisíce (nielen) Bratislavčanov. Zároveň je to však obrovská bariéra, ktorá odrezala Petržalku od zvyšku mesta, z ktorej sa hluk prechádzajúcich áut niekedy rozlieha takmer až na opačný koniec tejto mestskej časti.

Einsteinova ulica - obchvat.
Einsteinova odrezala stotisícové sídlisko od zvyšku Bratislavy.

Nie je to ideálny stav, no aspoň tento hlavný ťah nie je v bezprostrednej blízkosti rieky.

Najjednoduchším riešením, ku ktorým, bohužiaľ, pristúpilo mnoho miest vo svete, je totiž viesť cesty hneď pri vodných tokoch, kde je riedka alebo žiadna výstavba a najmenej prekážok.

Realistickým riešením prechodu ponad Einsteinovu by bolo viac peších lávok. Samozrejme, mali by byť vizuálne oveľa príťažlivejšie a zelenšie ako v súčasnosti.

Premyslenejšia skladba budov v okolí dopravného koridoru by zas zachytávala hluk smerujúci k obytným domom z nábrežia.

Starý most.
Starý most vďaka naddimenzovaným bariéram pôsobí ťažkopádne.

Starý most

Vstupy z oboch strán ľudí nepozývajú prejsť sa na opačný koniec. Napríklad, namiesto zábradlia zo strany Filozofickej fakulty UK, by mohol most končiť pekným terasovitým schodiskom, ktorým by mohli ľudia plynule prejsť na nábrežie pri Eurovei.

Starý most pôsobí ťažko a chýba mu urbanistická citlivosť. Priestorovú ľahkosť a logiku, ktorá mohla lákať ľudí, tak narúšajú naddimenzované bariéry.

Znižuje sa atraktivita a orientácia. Takto vzniká optická a psychologická bariéra. Malými akupunktúrnymi zmenami by sa situácia mohla zlepšiť.

Pohľad zo Starého mostu na Fajnorovo nábrežie.
Na upravené nábrežie v okolí Eurovey musíte z centra popri Dunaji prejsť neupraveným prostredím Fajnorovho nábrežia.

Chýbajúci peší prechod k Eurovei

Zrevitalizované nábrežie pri tomto obchodnom centre sa stalo obľúbenou vychádzkovou trasou Bratislavčanov. Ale ak sa vyberiete spod mosta SNP smerom k Eurovei, prechádzku po promenáde zakončíte pri dnešnom torze osobného prístavu.

Ak chcete prejsť po upravenom nábreží pred obchodným centrom k soche M. R. Štefánika, musíte najskôr prejsť neupraveným prostredím Fajnorovho nábrežia. Ťažko dostupný nábrežný chodník a okolie nemá kvality promenády.

Tento priestor zatiaľ nepotrebuje radikálnu a nákladnú zmenu, ale jednoduchú úpravu a logické prepojenia na uzlové priestory. Povrchy a mestský mobiliár by mal byť logicky zosúladený.

Spolu s Novým Lidom a úpravou promenády na opačnej strane Dunaja, by sa Petržalka stala súčasťou príjemného oddychového okruhu.

Most SNP nazývaný aj Nový most
Prechod Mostom SNP vyzerá skôr ako prechod tunelom.

Most SNP

Most síce spája dva brehy, no z pohľadu chodca vytvára betónový koridor s obmedzenými výhľadmi dojem, že ste v tuneli a idete kdesi do neznáma.

Ďalšou vizuálnou bariérou na petržalskej strane je administratívna budova pri obchodnom centre, za ktorou narazíte hneď na ďalšiu, už niekoľkokrát spomenutú Einsteinovu ulicu.

Podobné bariéry by sme našli aj v iných častiach Bratislavy, o iných mestách nehovoriac.

Bohužiaľ, kvôli nim sa ľudia vyhýbajú miestam, kam by sa inak radi prešli.

Otázka, ktorú si treba zodpovedať pri plánovaní priestoru Nového Lida, je teda jasná: “Ako a prečo ísť práve sem?”

O princípe “walkability” si prečítajte viac tu