Fotografka Valentína Nídelová: Bratislava ma baví. Vždy si tu nájdem niečo pekné, to je tá optická deformácia fotografa

Rozhovorom s fotografkou Valentínou Nídelovou otvárame nový seriál Prechádzky Bratislavou. Ten nám priblíži vzťah ľudí k miestam a pomôže nám tvoriť Nové Lido tak, aby nadviazalo na hodnoty súčasnej Bratislavy, doplnilo ju a posunulo ďalej. S Valentínou sme sa prešli ulicou, ktorá ju štve, ale aj jej obľúbenou bežeckou trasou. Tvrdí, že k Bratislave si musela vzťah nájsť a tak ako jedlo, aj mesto jej viac chutí, keď z neho cíti lásku.

Kde ste si naposledy v Bratislave dali vynikajúce jedlo? 300 ľudí odpovedá

Keď sa tvorí nová mestská štvrť ako Nové Lido, nestačí len nakresliť, kde bude aký typ budovy. Treba myslieť aj na ich obsah – teda ľudí a aktivity, ktoré sa v nich, a v ich okolí, budú odohrávať. Kvalitný urbanizmus vopred uvažuje, nad tým, aký zážitok a skúsenosť z mesta a miesta bude človek mať, a akým spôsobom sa o ne bude deliť s ostatnými.