Bratislavský dunajský park – ďalšia vízia pre aktívne nábrežia

Ako urobiť z Bratislavy skutočné mesto na rieke, aby ľudia konečne mohli využívať potenciál Dunaja na oddych aj aktívne trávenie voľného času? Touto otázkou sa zaoberajú odborníci aj investori dlhodobo. Do diskusie aktuálne prispela aj úvodná štúdia Bratislavského dunajského parku. Zanedbané a nedostupné časti pravého brehu Dunaja by sa podľa vízie jej autorov mali v budúcnosti premeniť na kvalitné a využívané verejné priestory, kde bude mať svoje miesto relax, šport a príroda.

Mosty Bratislavy: SNP Bratislavu spája, ale aj rozdeľuje

Most SNP či Nový most je svetovým unikátom, ikonou Bratislavy a národnou kultúrnou pamiatkou, ktorá púta pozornosť každého. Nemá v toku Dunaja žiaden podporný pilier, farbami informuje, aké bude počasie a týči sa nad ním UFO, ktoré neodletelo a ani nikdy neodletí. Hoci má veľa plusov, starí Prešporáci dodnes nevedia zabudnúť na zničené podhradie, Rybné námestie a židovskú štvrť.

Mosty Bratislavy: Ako sa zo Starého mosta stal najnovší

Most Františka Jozefa, Štefánikov most, Most Červenej armády či Starý most. Ktorý názov je správny? Ten posledný, hoci počas troch storočí zmenil názov aj podobu. Najstarší most Bratislavy, ktorý spája ľavý a pravý breh Dunaja, sa stal symbolom našej metropoly a obľúbeným miestom prechádzok.

Pozrite si najzaujímavejšie prístavy na Dunaji

Odkedy je vďaka Mohansko-dunajskému prieplavu prepojené Severné more s Čiernym, riečna trasa Mohan – Dunaj predstavuje významnú obchodnú tepnu lodnej prepravy. V roku 2004 bolo prieplavom prepravených viac ako sedem a pol milióna ton tovaru. Ktoré sú najkrajšie, najväčšie a najmodernejšie prístavy na Dunaji obsluhujúce lode na tejto frekventovanej trase?