Aby nové komunity nevytláčali staršie

Nevľúdne miesta alebo zanedbané továrne lákajú kreatívnych ľudí, ktorí nemajú priveľa peňazí, ale ani hlboko do vrecka, aby spustnutné priestory oživili. Navonok lákavá idea, ktorá však v mestách spúšťa proces nazvaný gentrifikácia.

Najlepšie nábrežia sveta

Mesto a rieka. Milióny spôsobov, ako toto spojenie uchopiť. Nezisková organizácia Project for Public Spaces (Projekt pre verejné priestranstvá) si zobrala 200 miest z celého sveta, ktoré analyzovali architekti, urbanisti a ďalší odborníci na spoločnosť a priestor. Vybrali desať námestí alebo verejných priestorov, ktoré styk mesta s riekou dokázali najlepšie využiť.

Prírodné parky zasýtia hlad po prírode

Keď sa človek vzdiali prírode, začne si to kompenzovať tým, že ju začne napodobňovať. Hoci možno ani nevie, prečo to robí. Keď Angličania v 18. storočí začali vysádzať parky, ktoré napodobňovali prírodu, mali na to podobné dôvody ako obyvatelia dnešných miest. Vrátane Bratislavy.