Dobrý deň, Bratislava: 3 seriály článkov o tom, čo v meste funguje a ako na to nadviazať

Ľudia sú so životom v meste spokojní vtedy, keď v ňom trávia dobré dni. V novom seriáli článkov budeme mapovať, čo v Bratislave funguje už dnes, ako to súvisí s mestským a spoločenským kontextom, a ako na to môžeme nadviazať pri tvorbe Nového Lida.

dobry-den-bratislava-titulka

Človek je spokojný vtedy, keď sa teší na deň, ktorý ho čaká: keď má správnu štruktúru, rytmus a prostredie. V jeho priebehu sa presúva, ocitá v rôznych priestoroch a ich kvalita sa priamo premieta nielen do momentálneho pocitu či nálady, ale aj do dlhodobej spokojnosti so životom.

Nové Lido má potenciál priniesť Bratislave také verejné priestory, ktoré vytvoria podmienky práve na zvýšenie dlhodobej spokojnosti. Aby sme mohli tento potenciál naplniť, novým seriálom článkov otvoríme diskusiu o tom, čo ľuďom vytvára dobré dni v meste.

Doteraz sme v magazíne hovorili o tom, ako budú vyzerať verejné priestory Nového Lida a na akých mestotvorných princípoch staviame náš prístup k nim. Potom sme sa spolu s Bratislavčanmi prechádzali po uliciach mesta a hovorili o tom, aké spomienky a myšlienky sa im s mestom spájajú, čo ich napĺňa šťastím a aký vzťah k mestu majú.

stary-most-kolaz

V Bratislave už dnes množstvo vecí funguje. Teraz sa pokúsime v troch rôznych pohľadoch zistiť, ktoré veci to sú a ako z nich vyťažiť maximum. Budeme sa pýtať, vďaka čomu sú dni Bratislavčanov príjemné dnes, rozprávať o tom, ako na tieto hodnoty môže nadviazať Nové Lido a zasadzovať naše zistenia do spoločenského aj urbanistického kontextu.

Seriál č.1: Ankety o tom, čo Bratislavčanom spríjemňuje dni dnes

Nasledujúce mesiace sa budeme pýtať vás, ľudí v Bratislave, čo vás na meste baví, čo vás teší, ktoré miesta, momenty, situácie či atmosféra sa vám spájajú s príjemným dňom a ktoré ho dokážu vylepšiť. Bude nás zaujímať, aké kvality Bratislava ponúka a čo vás v meste robí šťastnými. Zameriame sa pritom na rôzne skupiny od športovcov, mamičiek a študentov až po dôchodcov, podnikateľov, umelcov a hendikepovaných – každý totiž vníma mesto inak a rovnako ako pri individuálnych prechádzkach chceme pokryť čo najpestrejšie spektrum charakterov.

sportovci-v-meste

Po Prechádzkach Bratislavou nám tak pribudne ďalší diel mozaikového obrazu o tom, aká je Bratislava dnes a ako ju vnímajú ľudia, ktorí v nej žijú. Od tejto mozaiky sa potom vieme odraziť a spoločne smerovať rozvoj mesta tak, aby prispieval k dlhodobej spokojnosti každého, kto s ním je v kontakte.

Seriál č.2: Jeden deň na Lide – príbehy budúcich Bratislavčanov

Po predstavení koncepcie piatich superpriestorov Nového Lida chceme tieto verejné priestory opísať nie cez vlastnosti hmoty, ale cez momenty, ktoré v nich ľudia budú zažívať.  Aké výhody ponúkne rozšírenie centra mesta? Kde sa budú môcť ľudia pohybovať, čo budú objavovať a aké služby budú využívať? Ako bude vyzerať jeden deň študenta, dôchodcu či podnikateľa na Novom Lide?

mapka-uvodny-claok

Príbehmi budúcich obyvateľov a návštevníkov Nového Lida nadviažeme na ankety a cez rozprávanie o ich bežnom dni v novej štvrti bližšie predstavíme kvality jej verejných priestorov. K ich tvorbe pristupujeme tak, aby ponúkli množstvo príležitostí, ktoré umožnia ľuďom realizovať sa, kde stretnú iných s podobnými záujmami a kde budú jednoducho tráviť dobré dni.

Seriál č.3: rozhovory s odborníkmi

Aby sme naše zistenia z prechádzok a ankiet zasadili do širšieho kontextu a odhalili, čo sa za našimi zisteniami skrýva, potrebujeme sa o tom, čo v meste funguje, rozprávať aj s odborníkmi. Zatiaľ čo prechádzky nám podali svedectvo o pocite z mesta na individuálnej úrovni a ankety vytvoria obraz o skupinách, rozhovory s psychológmi, sociológmi, lekármi či urbanistami nám poskytnú celospoločenský pohľad kvalitu mestského života.

rozhovor-badge

V kombinácii s medzinárodnými odbornými štúdiami, ktoré sa týchto tém dotýkajú sa tak pokúsime ponúknuť prehľad základných princípov, čo mesto môže spraviť pre to, aby sme sa v ňom cítili dobre a naopak, čo môžeme spraviť my pre to, aby bol život v meste lepší.

Seriál Dobrý deň, Bratislava, bude mať teda trojakú podobu:

  1. Ankety, ktoré nám pomôžu vytvoriť obraz o tom, čo v meste už teraz funguje a na ktoré hodnoty môže Nové Lido nadviazať.
  2. Jeden deň na Lide, seriál príbehov, ktorý nadviaže na anketu a bude o obsahu Nového Lida hovoriť cez príbehy jeho budúcich obyvateľov či návštevníkov.
  3. Odborné rozhovory a rešerše štúdií, ktoré zasadia zistené informácie z terénu do širšieho kontextu.

Dobrý deň, Bratislava je snahou otvoriť diskusiu o tom, čo mesto ponúka už dnes a na čom môžeme stavať. Naším cieľom je vybudovať štvrť a mesto, kde sa ľudia cítia dobre, a kde zažívajú dobré dni.