Aby nové komunity nevytláčali staršie

Nevľúdne miesta alebo zanedbané továrne lákajú kreatívnych ľudí, ktorí nemajú priveľa peňazí, ale ani hlboko do vrecka, aby spustnutné priestory oživili. Navonok lákavá idea, ktorá však v mestách spúšťa proces nazvaný gentrifikácia.

Komunitný život v berlínskej štvrti Kreuzberg, Zdroj: Flickr
Komunitný život v berlínskej štvrti Kreuzberg, Zdroj: Flickr

Gentrifikácia je jav, kedy pôvodní obyvatelia zanedbaných štvrtí, obyčajne sú to nízkopríjmové skupiny ľudí, začínajú trpieť príchodom novousadlíkov, pretože sa zvyšujú ceny a záujem o danú lokalitu. Je to problém, ktorý naprieč modernou históriou riešili takmer všetky veľkomestá. Od Los Angeles, cez Washington, Paríž až po Prahu. Práve v Prahe je slovo gentrifikácia v súčasnosti skloňovaným termínom urbanistov zaujímajúcich sa o pražskú Krymskú ulicu.

Tá sa v ostatných rokoch stala miestom, ktoré láka kreatívnych mladých ľudí – umelcov, hudobníkov, začínajúcich podnikateľov. Zo zabudnutej a zanedbanej ulice, sa stalo turistické centrum, ktoré odporúčajú aj medzinárodní turistickí sprievodcovia, ako lokalitu, kde zažijete tvorivú energiu a neopakovateľnú atmosféru.

Inak sa však na tento príchod kreatívcov pozerajú starousadlíci. Cítia, že miesto sa mení, ceny v krčmách rastú, podniky, ktoré mladí otvárajú nie sú ich štýl ani pre nich cenovo priaznivé. Čoskoro sa dá čakať, že záujem o ulicu zdvihne ceny a pôvodní nájomcovia sa budú musieť presťahovať.

Jedna komunita vytlačí druhú. Hoci ekonomicky je tento proces ľahko vysvetliteľný, urbanisti varujú, že v procese formovania mesta je toto neželaný jav. Z niekoľkých dôvodov.

Korzo na Krymskej ulici v Prahe, Zdroj: Wikimedia Commons
Korzo na Krymskej ulici v Prahe, Zdroj: Wikimedia Commons

1. Mesto tvoria komunity

Ak má byť moderné mesto funkčné, musí poskytovať priestor pre bývanie, život a stretávanie sa rôznym spoločenským skupinám. Ak jedna skupina, ktorá ide aktuálne s trendom, vytlačí inú, ktorá má s danou lokalitou historické skúsenosti, nejde o proces, ktorý by mestu dal pridanú hodnotu. Modernita vytlačila skúsenosť a ulica či lokalita nadobudla iný charakter. Tým však pôvodná idea celého miesta stratila genius loci a tým vyprchal aj dôvod, prečo nová skupina ľudí na pôvodné miesto prišla.

2. Ceny porastú ďalej

Ak nová komunita vytlačí staršiu, pretože tá nezvládala ustáť modernizované atribúty existencie, vrátane vyšších nákladov, tento proces sa nezastaví. Časom povedie k tomu, že zmodernizovaná lokalita priláka ešte majetnejšie skupiny obyvateľov a postupne budú musieť odísť aj tí obyvatelia, ktorí zmenu v zabudnutej lokality vyvolali.

3. V lokalite vznikajú konflikty

Hoci nejde vždy o otvorené konflikty, ktoré sú historicky spojené s niektorými americkými mestami a gentrifikáciou, kde pôvodní obyvatelia fyzicky nápadali novousadlíkov alebo ich podnikateľské aktivity, spory vznikajú na medziľudskej úrovni. Tým sa v lokalite stupňuje napätie a atmosféra, ktorú do miesta priniesla komunita kreatívcov sa začína vytrácať.

Hoci ide o proces urbanistickej evolúcie, je veľmi dôležité dbať na to, aby k takémuto dianiu nedochádzalo vo veľkej miere. S odchádzajúcimi ľuďmi totiž často odchádzajú aj potrebné služby, ktoré mestu neskôr veľmi chýbajú.

Gentrifikácia nemá jednoznačné riešenie, ale jej vplyv je pozorovateľný všade tam, kde sa o spustnuté lokality zaujímajú nové komunity.

Jedným zo základných riešení a výziev pre urbanistov a architektov je vytvoriť nielen podmienky na etablovanie sa novej komunity, ale aj ponechať priestor pre potreby tej existujúcej.

Na začiatku zachovaním historických alebo prírodných charakteristík areálu, ale pokračujúc identifikovaním životných procesov existujúcej komunity a ich zahrnutím do urbanistického plánu.

Pridaj komentár