Kvetiny, ktoré chceli zmeniť mesto

Londýnski urbanisti stáli pred otázkou ako zregenerovať nábrežný park a centrálnu zónu Kyjeva. Navrhované riešenie prepojenia mesta a rieky pracovalo s aktívnym zapojením verejnosti.

Vďaka participatívnemu kvetinovému eventu mal Kyjev rozkvitnúť  ©Marko&Placemakers

Dôležité transformácie mesta k realizácii potrebujú vzájomnú podporu a dôveru obyvateľov a predstaviteľov mestskej samosprávy.

V mnohých mestách strednej a východnej Európy je vzťah medzi miestnou samosprávou, investormi a obyvateľmi problematický a spomaľuje pozitívnu zmenu a plánovanie do budúcnosti.

Londýnski urbanisti preto zvolili neštandardný postup v príprave plánu spojenia rieky a mesta.

Nábrežie ako kvetinová oáza

Kyjev Ukrajinci prezývajú aj mesto kvetín a každý, kto Kyjev navštívil vie, ako jeho obyvatelia kvety milujú.

Urbanisti a architekti z londýnskeho ateliéru Marko&Placemakers stáli pred otázkou, okolo akého prvku Kyjevčanov zjednotiť. Na pomoc si zobrali kvet, ktorý je symbolom porozumenia a dôvery.

Celý transformačný proces nábrežia bol rozdelený do dvoch fáz – do úvodnej fázy psychologickej transformácie a následnej fyzickej transformácie, ktorú by tvorili samotné priestorové a obsahové zmeny nábrežného parku.

Úvodnú fázu by tvoril veľký spoločenský participatívny event, kde by všetci obyvatelia Kyjeva dostali obálku s rôznymi semienkami kvetov, ktoré by mohli vysadiť poďla vlastnej voľby. Svojim výberom by tak otvorene podporili vybraný projekt z palety možných scenárov do budúcnosti.

Občania Kyjeva by sami mohli ovplyvniť vzhľad nábrežného parku ©Marko&Placemakers

Brehy Dnepru sa mali stať miestom stretnutia s kvetmi, a tým aj miestom stretnutia ľudí navzájom. Obyvatelia sem mali prichádzať, aby si kvety darovali, aby sa o kvety starali, ale ich aj vysádzali.

Nábrežie a centrum mesta by sa na krátku chvíľu zmenilo na kvetinovú oázu. Projekt by jednoduchým spôsobom spájal psychologické aj urbanistické aspekty do jedného celku a pod symbolickým kvetom budoval dôveru v lepšie mesto.

Kvetinový projekt obsahoval komplexný návrh dôležitých následných krokov transformácie priestoru cez rôzne príbehové scenáre. Takáto sieť adaptovateľných zmien mala vyvažovať štandardný, a často technokratický a pre mnohých nezrozumiteľný územný plán.

Strategické a koncepčné plány vysvetľujúce jednotlivé scénare rozvoja územia ©Marko&Placemakers

 

Po udalostiach na Ukrajine bola však jeho realizácia odložená. Stále je však ukážkovým príkladom toho, ako zodpovednosť a dôvera môžu prepojiť areál znefunkčnený centrálnym plánovaním na moderné miesto pre mestský život v kontakte s prírodou.

Ďalšie informácie o tomto projekte aj s vizualizáciami nájdete tu.

Pridaj komentár