Najkrajšie mestské nábrežné parky sveta (I. diel)

Z krajín, kde krajinná architektúra má predsalen silnejšiu tradíciu ako u nás, sme pre zaujímavosť vybrali niekoľko inšpiratívnych miest. Ako menšiu prezentáciu toho, ako môžu a aj by mali vyzerať verejné priestory vo väčších mestách.

Kinetická socha Wind Wand, Zdroj: Wikimedia Commons

1. Nábrežná promenáda New Plymouth

Kde: New Plymouth, Nový Zéland

Hoci je New Plymouth najväčším mestom na západe Nového Zélandu, obyvatelia v minulosti neboli s morom príliš prepojený. Preto mesto investovalo do desať kilometrov dlhej nábrežnej promenády, ktorá rozšírila pláž a prepojila prístav s centrom mesta a pokračuje až k predmestiu Bell Block.

Návrh rešpektuje a berie na vedomie morskú hladinu, vietor a charakter pobrežia. Zámerom mesta bolo zároveň povzbudiť obyvateľov a vytvoriť im možnosti, aby motorové vozidlá vymenili za bicykel či in-line korčule.

Kľúčovým aspektom projektu bola inštalácia kinetickej sochy Wind Wand (na obrázku), ktorej jednoduchosť a schopnosť reagovať na poveternostné podmienky odráža celú filozofiu projektu.

Zdroj: Wikimedia Commons

2. The Edge

Kde: Brooklyn, New York, USA

Nábrežie vo Williamsburghu bolo desiatky rokov súčasťou priemyselnej oblasti, bez možnosti verejného prístupu. Nový územný plán mesta mal ambíciu, priviesť bližšie k nábrežiu rôznorodé komunity Brooklynu.

Súčasťou projektu bolo vytvorenie oddychového verejného priestoru s pôvodnou zeleňou, nenáročnou na údržbu. Centrálna časť na sedenie je plánovaná tak, aby smerovala pohľady návštevníkov smerom k Empire State Building.

Zdroj: Wikimedia Commons

3. HtO Park

Kde: Toronto, Kanada

Názov HtO je odvodený od chemického vzorca vody H2O. Zámerom projektu HtO bolo spojenie mestského centra Toronta s nádherným pobrežím a prilákať do týchto miest viac turistov aj miestnych obyvateľov.

Pomocou unikátnej kombinácie cestičiek, zelene, a prímestskej pláže, sa podarilo vytvoriť multifunkčné prostredie pre aktívny, aj pasívny odpočinok pri vode s pocitom, že ste na kilometre vzdialený od rušného veľkomesta.

Zdroj: Wikimedia Commons

4. Madrid Rio

Kde: Madrid, Španielsko

Mesto Madrid dalo vykopať 43 kilometrovú sieť tunelov, aby nad ním vytvorilo šesť kilometrov dlhý pás zelene a pešej zóny popri rieke Manzanares. Najkrajšia časť parku Madrid Rio sa volá Salón de Pinos, lineárna zelená plocha, kde bolo zasadených 8000 borovíc, ktoré podopierajú na zakázku vyrobené červené koly, ktoré symbolizujú býčie rohy.

Staré mosty cez rieku sa dočkali opravy a zároveň bol vybudovaný nový most pre peších, Puentes Cascara, z ktorého sa chodcom ponúka očarujúci výhľad na okolie.

Zdroj: Flickr, autor Payton Chung

5. Park Hinge

Kde: Vancouver, Kanada

Dôvody postavenia Hinge parku sa líšili, ale medzi tými hlavnými bola snaha mesta Vancouver vybudovať pre deti prírodné priestory na hranie uprostred hustej mestskej zástavby a zároveň potreba vytvoriť prirodzené prostredie pre široké spektrum rastlín a živochov žijúcich pri vode.

Priemyselnú minulosť tejto oblasti pripomínaju rôzne inštalácie, napríklad hravo poňatý most z kovových trubiek. Park zároveň slúži ako čistiaci systém pre úpravu kontaminovanej ďaždovej vody, ktorá je z priľahlých ulíc privádzaná sústavou terasovitých mokradí do oceánu.