Park, ktorý chráni prírodu

Tam kde je príroda, tam by aj mala zostať. Posledné pozostatky ekosystémov, ktoré sú formované prírodnými činiteľmi bez zásahu človeka sú raritné.

Parque Güell
Zaujímavým príkladom mestského parku je Parque Güell v Barcelone, ktorého autorom je Antonio Gaudí. Zdroj: Flickr

Preto ak sa objavia v dosahu mesta, treba ich uchovať. Jednou z foriem je prírodný park. Ako ho odlíšiť od toho mestského?

Pre laika je to takmer to isté. Strom ako strom. Park ako park. Ibaže prírodný park je miesto, ktoré je pokladom mesta. Mestský park je zas niečo, čo nevyhnutne patrí k urbanizovanému prostrediu a je často synonymom kvalitného verejného priestoru. Alebo aspoň jeho symbiotickou črtou.

Pozrime sa na to, ako obe miesta odlíšiť a podľa čoho si vybrať, kde sa ktorý park bude rozprestierať.

Phoenix Park.
Odpočívajúce stádo v dublinskom Phoenix Park. Zdroj: Flickr

Mestský park

Mestský park je miesto, ktoré sa nám bežne vybaví, keď sa povie slovo park. Navrhujú ho architekti do priestoru, ktorému urbanisti vyčlenili funkciu rekreácie, odpočinku, zeleného verejného priestoru. Metský park nemá také nároky na prírodnú zeleň a záhradný architekt si pri ňom vie popustiť fantáziu o niečo viac.

Metský park by mal v prvom rade slúžiť ľuďom, obyvateľom mesta a tomu musia byť prispôsobené aj jeho funkcie. Zeleň tvorí síce dominantný prvok, ale je navrhnutá tak, aby nebola prekážkou používateľnosti.

Görlitzer Park.
Príjemný deň vo veľmi obľúbenom berlínskom Görlitzer Park. Zdroj: Flickr

Bežnou súčasťou mestského parku bývaju športoviská, občerstvenia, lavičky, dreviny rôznych druhov a často kosená tráva, aby sa elimovalo množstvo hmyzu v parku a zväčšila sa tiež využiteľná plocha.

Prvé mestské parky začali vznikať v 16. storočí, hoci skutočný rozvoj začal až po tom, čo sa ľudia masívne sťahovali do miest a bolo potrebné v nich vytvoriť miesta pre oddych a rekreáciu. To znamená v priebehu 19. storočia.

Prírodný park

Prírodný park má tiež súvislosť s mestom a jeho presná definícia sa mení od štátu k štátu. Vo všeobecnosti však platí, že prírodný park nadväzuje na prirodzenú topografiu priestoru so silným dominantným prírodným prvkom, napríklad lesom, kopcom, riekou, začiatkom pohoria. Táto lokalita sa nachádza v priamom kontakte s mestom.

Pohľad do prírodného parku
Pohľad do prírodného parku. Zdroj: Flickr

Základnou črtou prírodného parku je ochrana prostredia, ktoré vzniklo bez zásahu človeka. Možnosti prírodných parkov sú preto limitované, často je do nich zakázaný, ale obmedzený vstup autom, nevyužívajú sa pre výstavbu intenzívnych športových priestorov, napríklad futbalových či basketbalových ihrísk.

Skôr sa prihliada na prvky športu a rekreácie, ktoré sú menej invazívne pre existujúce prírodné prostredie – bežecké trate v lesnom prostredí, hrazdy, priestory na loptové hry na existujúcom povrhu.

Queen Elizabeth Country Park
Queen Elizabeth Country Park v Sussexe. Zdroj: Flickr

Príkladom prírodného parku v slovenských podmienkach je Železná studnička, urbánnym parkom je napríklad Sad Janka Kráľa alebo akýkoľvek mestský park, ktorý sa nachádza v dotyku centier slovenských miest.

V projekte Nové Lido sa uvažuje o viacerých parkoch. Pri rieke by mohol ležať Nábrežný park prírodného charakteru. Územie Nového Lida na východe susedí s chráneným územím Soví les, ktorý je prirodzeným pokračovaním Nábrežného parku, rešpektujúc prísne kritériá na režim ochrany prírody. Vo vnútri územia by mohol vzniknúť Centrálny mestský park a v rámci administratívnej zóny pri Einsteinovej Office park.

Pre inšpiráciu si pozrite rozdiely medzi mestským a prírodným parkom zo sveta. Alebo máte vlastné zábery pekných parkov? Podeľte sa o ne na Facebooku Nového Lida.