Ako priblížiť tvorbu mesta ľuďom

Jedno z významných urbanistických štúdií, ktoré spolupracuje na tvorbe projektu Nové Lido je v Londýne sídliaci Marko and Placemakers. Pozrite si princípy, ktorými sa dá aj zložitý urbanistický projekt priblížiť ľuďom a z ktorých Marko and Placemakers vychádzajú.

Súčasť vizualizácie projektu pre obnovu londýnskej štvrti Vauxhall © Marko and Placemakers

1. Oživenie miesta

Navrhovanie zážitku je o vytváraní vzrušenia a túžby. Keď tvoríte scénografiu pre špecifické miesto v meste, potrebujete zahrnúť  prírodné i umelé prvky – sezónne zmeny, umenie, svetlo, farby, humor a značky. Cez prítomnosť ľudí, hercov, sa scénografia začína postupne odvíjať v každodenný príbeh.

Víťazný návrh v súťaži, ktorá sa zaoberala Londýnom ako mestom bez áut © Marko and Placemakers

2. Spojenie

Spôsob, akým komunikujeme, predurčuje usporiadanie zastavaného prostredia, prechodných zón i prekrývanie rôznych funkcií a užívateľov.

Úspešné miesta s dynamikou, dostupnosťou a zelenou doprávou sú priame ukazovatele kvality života. Mestu zvyšujú atraktivitu pre život, prácu aj návštevu. Potrebujeme sa odkloniť od miest, ktorým dominujú autá k mestám, v ktorom sú na prvom mieste ľudia.

Trhovisko v anglickom meste Kettering, kde sa podarilo podarilo vytvoriť živý a zdieľaný priestor © Marko and Placemakers

3. Zahrňme ľudí

Povzbuďme ľudí, aby sa zapojili. Výsledkom bude prostredie, ktoré rozvíja vzťahy a ľudia k nemu získajú pocit duševného vlastníctva. Bude to “ich” prostredie.

Otvorí sa tým proces založený na vzájomnej dôvere, ktorý vyústi k sociálne udržateľnej transformácii spájajúcej všetkých mestských aktérov – od tvorcov mesta až po jeho užívateľov.

Návrh redesignu Václavského námestia v Prahe, ktorý sa sústredil na zmenu dopravnej situácie © Marko and Placemakers

4. Buďme v kontexte

Úspešný rozvoj mesta začína s esenciálnou “látkou”, ktorá prostredie charakterizuje. Odomyká jej potenciál cez odvíjajúci sa príbeh – kontext.

Berie na seba zodpovednosť za nastavenie smeru a veľkosti typických čŕt miesta a cez minulosť a prítomnosť formuje budúcnosť.

Revolučný park Northala Fields postavený z recyklovaných stavebných materiálov © Marko and Placemakers

5. Na zeleno

Rýchla transformácia miest si vyžaduje dynamické reakcie na meniace sa environmentálne podmienky. Aby sa urbanistický rozvoj skrotil v medziach trvalej udržateľnosti, musí sa stať súčasťou mestského životného štýlu.

Kreatívny podnikateľský prístup otvára skutočnú  spoluprácu medzi rôzymi sektormi. Výsledkom sú inovatívne riešenia pre rozvoj mesta.