Ako by malo vyzerať námestie na Novom Lide

Nové Lido, to bude okrem iného päť hlavných veľkých verejných priestorov. Nedávno sme predstavili, ako by podľa nás mohol vyzerať prvý z nich - nábrežie. Dnes sa presunieme od rieky ďalej do vnútrozemia, a predstavíme vám naše uvažovanie o centrálnom námestí Nového Lida.

superpriestory-3-v1

Domnievame sa, že Bratislave momentálne chýba moderné námestie, ktoré môže slúžiť ako javisko pre ľudí. Veľký otvorený priestor pre rozmanité kultúrne a spoločenské podujatia, koncerty, trhy a podobne. Zároveň námestie, ktoré dýcha životom aj po pracovnej dobe, kde sa aj večer v oknách stále svieti, pretože poblíž bývajú ľudia. Predstavte si napríklad viedenský Museumsquartier, len s funkciou bývania namiesto múzeí.

Námestie na Novom Lide má potenciál tento prázdny priestor zaplniť a stať sa novým inšpiratívnym centrom, kam obyvatelia prídu za oddychom, kultúrou a zábavou, ale aj miestom, kde v blízkosti nájdu svoj nový domov či prácu.

Pozrite si, aké princípy navrhujeme, aby sa z jadra novej bratislavskej štvrte stalo obľúbené miesto Bratislavčanov a nová značka mesta.

Víziu námestia pripravil urbanista Igor Marko v spolupráci s architektom Jurajom Benetinom, pričom vychádzali z podkladov architekta Ciglera.

 

1. Miesto pre stretnutia Bratislavčanov aj návštevníkov

Námestie sa stane nielen fyzickým jadrom úplne novej štvrte, ale aj jeho spoločenským centrom. Zo všetkých kútov Nového Lida k nemu bude rovnako blízko.

Malo by byť miestom, kde sa ľudia budú radi stretávať a tráviť spolu voľný čas, alebo kde si dohodnú pracovné stretnutie. Cez deň tu možno stretnete hudobníkov, divadelníkov alebo pouličných umelcov. Deti hrajúce sa pri fontáne, a skupinky ľudí posedávajúcich na terasách kaviarní, alebo oddychujúcich na tráve v parku.

Funkcia námestia sa bude vedieť podľa potreby pružne prispôsobiť životu v okolí. Budú sa tu môcť konať všemožné kultúrne a spoločenské podujatia. Sezónne trhy, koncerty, prehliadky, čokoľvek.

Namestia1

Námestie je vždy základom novej štvrte, je srdcom odkiaľ do okolia pulzuje život. Práve preto ho zámerne navrhujeme umiestniť do stredu. Tu má najlepšie šance sa ujať svojej úlohy a rozvinúť vlastný charakter.

 

2. Park prechádzajúci stredom námestia

Hoci nové námestie má mať rozmernú a pevnú plochu, kde sa môže zísť veľký počet ľudí, príroda bude všade doslova na dotyk. Priamo krížom cez stred námestia by totiž mal prechádzať park, ktorý sa bude napájať až na Sad Janka Kráľa a vytvorí tak súvislý pás zelene. Takéto usporiadanie verejného priestoru – park a námestie, ktoré sa navzájom križujú a dopĺňajú, je pomerne unikátny jav aj v celosvetovej mierke.

Namestia I1

 

3. Funkčné bloky, ktoré sa dajú podľa potreby upraviť

Námestie si predstavujeme ako súbor funkčných urbanistických častí – “izieb”, ktorých funkcia sa bude dať podľa potreby rýchlo prispôsobiť.

Na jej južnom konci bude časť s pevnou a rozmernou plochou, kde si cez deň prídete oddýchnuť, kde môžete len tak relaxovať pri káve a popritom nasávať pokojnú atmosféru. V podvečer sa už celý priestor môže zmeniť na koncertné pódium s živým javiskom.

Strednú časť námestia budú tvoriť zelené ostrovy – tie prepoja prírodu nábrežného parku a mestský charakter centra novej štvrte.

Ostrovy môžu mať zvlnený terén a byť priestorovo navýšené, aby podporili pestrosť prechodovej plochy a dotvorili zaujímavý scénický charakter námestia.

Namestia2

Dunajská hrádza – hlavné cyklistické prepojenie s námestím bude prechádzať cez neformálne tvarovanú prírodnú časť. Cez hrádzu môžu do nábrežného územia vnikať mimoúrovňové lávky, ktoré budú na koncoch vytvárať malebné eko vyhliadky.

Cyklisti a chodci sa tak môžu pristaviť a z vyhliadkovej plošiny si užiť napríklad západ slnka nad riekou. V prípade zatopenia nábrežného územia vznikne možnosť vychutnať si pohľad na Dunaj zhora a uvidieť ho z úplne inej perspektívy.

Celý priestor plynulo vyústi do nábrežného parku, o ktorom si môžete prečítať podrobnejšie v našom článku s vizualizáciami nábrežia.

06_Lido_Maly-pristav_01-e1490690329558

 

4. Centrálny priestor napojený na významnú budovu

Najvýraznejšia stavba námestia by mala stáť na jeho južnom konci. Táto reprezentatívna budova bude akousi kultúrnou-spoločenskou inštitúciou celej štvrte. V jej interiéroch by mohli prebiehať početné aktivity a podujatia, ktoré ešte viac podporia funkciu spolčovania, ktorá bude pre námestie Nového Lida typická.

Možno niečo ako Idea Store v Londýne, ktoré slúži nielen ako veľká knižnica, ale pre svojich návštevníkov ponúka aj množstvo praktických kurzov, umeleckých workshopov či športových tréningov, takže tu máte dôvod stráviť aj celý deň.

Plnohodnotný mestský priestor to bude iba s významnou kultúrnou a spoločenskou inštitúciou, ktorá zakotví a obsahovo naplní námestie. Zatiaľ samozrejme nevieme povedať, aká konkrétna inštitúcia, ale vzniká tu logicky predpoklad.

Námestie vyžaduje aktívny parter a logickú skladbu aktívnych prevádzok v jeho bezprostrednom dotyku. Ožije, ak sa naplní aktivitou a programom. Práve preto potrebuje manažéra a kurátora.

 

5. Zelené ostrovy prepletajúce sa námestím smerom k Dunaju

Aj samotná prechádzka námestím by mala byť príjemným zážitkom. Konkrétny mestský priestor s jasnými, pevnými líniami sa bude smerom k Dunaju postupne “rozpadať” do voľnej prírodnej krajiny.

Namestia3

Plynulý prechod od spevnených plôch k prírodnému nábrežnému parku je tvorený zelenými ostrovčekmi, ktoré čím sú k rieke bližšie, tým viac naberajú na svojich rozmeroch.

 

6. Hĺbkové pohľady na hrad, Dunaj, Euroveu a výškovú dominantu územia

Na niektoré miesta chodíme už len preto, že ponúkajú pekné výhľady či priehľady.

Príkladom takých miest v Bratislave môže byť hrad či Slavín, ale aj nábrežie pri Sade Janka Kráľa ponúkajúce výhľad na historické centrum. Scénickosť vytvára pozitívny osobitý zážitok z priestoru, preto si myslíme, že by mala byť súčasťou kľúčových priestorov Nového Lida.

Namestia I2

Námestie Nového Lida by malo ponúknuť viacero pekných hĺbkových pohľadov.

Os námestia bude korešpondovať s osou námestia pred Euroveou, čím sa zachová priehľad na druhú stranu rieky.

Zvýšený terén ponúkne výhľad aj na Bratislavský hrad. Priehľad cez parkový bulvár, ktorý bude námestie križovať, bude smerovať až k mostu SNP na jednej strane, z opačnej strany bude zase centrálny park ukončený výškovou dominantou Nového Lida.

 

7. Kvalitný dizajn motivujúci ľudí k pozitívnej aktivite

Priestory námestia budú musieť vydržať nápor obrovskej koncentrácie ľudí na jednom mieste, čo bude vyžadovať použitie prvotriednych materiálov a kvalitného, robustného mobiliáru.

To zahŕňa všetko od dlažby, mestskej zelene, chodníkov, orientačného a náladového osvetlenia až po dopravné pruhy, cyklistické trasy či zastávku električky.

Namestia4

Hodnotný dizajn podnieti užívateľov k aktívnemu a zodpovednému používaniu verejného priestoru.

Príkladom môže byť aj interaktívna fontána, ktorá poslúži ako symbol námestia a turistická zaujímavosť a zároveň ako atrakcia, ktorá poskytne zábavu deťom, aj dospelým. (Tento nápad samozrejme je možné nahradiť iným vhodným riešením).

 

8. Námestie ako miesto na bývanie

Námestie na Novom Lide bude námestím, kde v blízkosti budú bývať ľudia a preto nebude len “výstavnou plochou”. Chceli by sme z námestia vytvoriť priestor, s ktorým sa jeho obyvatelia budú vedieť identifikovať, kde matka môže z okna zakričať na dieťa “Adam, poď už domov!”.

Srdce novej štvrte tak bude “pracovať” 24 hodín denne. Mnoho námestí aj v iných veľkých mestách trpí tým, že budovy slúžia výhradne ako kancelárske priestory, a v noci zívajú prázdnotou, za ich oknami sa nesvieti.

Nové Lido bude čulé aj po zotmení, bude miestom, ktoré bude prekypovať životom nielen počas dňa, ale aj v noci či cez víkend.

CAM-02_final

 

9. Ikona prispievajúca k pozitívnemu imidžu mesta

Budúca kvalita verejných priestorov má obrovský dopad na celkový kredit mesta. Lido by malo stvárniť do fyzického priestoru želanú identitu Bratislavy. Mesto, ktoré sa reprezentuje investíciou do ikonických verejných priestorov podporuje tvorbu svojej charakteristickej identity.

Namestia5

 

10. Urbanizmus podľa demokratických princípov

Kvalitný verejný priestor je taký, ktorý slúži všetkým bez rozdielu. Je miestom, kde sa ľudia rôznych sociálnych a vekových kategórii môžu slobodné zhromaždiť, komunikovať a vymienať si informácie.

Námestie Nového Lida by malo vzniknúť na základe slobodnej spoločenskej objednávky, odpovedať skutočným potrebám a prianiam verejnosti a demokratickým princípom spoločnosti.

 

Kam ďalej?

V tomto článku je prezentovaná naša základná vízia. Finálna podoba vznikne po transparentnej a kontinuálnej komunikácii so všetkými účastníkmi – privátnym sektorom, verejnosťou a komunálnou správou počas procesu prípravy a samotnej výstavby.

 

Prečítajte si viac o Novom Lide

Námestie na Novom Lide je jedným z pätice hlavných verejných priestorov novej štvrte, ktoré prispejú k dobrému životu v meste.

Prečítajte si článok o týchto priestoroch.

superpriestory

Okrem námestia sme predstavili už aj nábrežný park. Pozrite si vizualizácie a mapy parku.

06_Lido_Maly-pristav_01-e1490690329558

Tieto priestory, ako aj celá štvrť by sa mali riadiť základnými princípmi, ktoré sme spísali. 

Pozrite si princípy Nového Lida.

principy_2