Čo je Nové Lido

Novým Lidom voláme areál medzi Starým mostom a Mostom Apollo, s čiastočným presahom až po Prístavný most.

Duch starej Bratislavy prenesený do súčasnosti

Lido bol kedysi symbol využívania Dunaja pre rekreáciu a stretávanie sa Bratislavčanov vo voľnom čase. Názvom Nové Lido pre celý rozvojový priestor na pravom brehu Dunaja sme nadviazali na identitu tohto miesta.

Byť Bratislavčanom kedysi znamenalo ísť cez víkend či po práci nielen na „Bratislavské korzo“ na ľavom brehu Dunaja, ale aj na Lido na druhom brehu. Radi by sme do súčasnosti preniesli ducha tohto miesta.

FOTO TASR - Alojz Prakeš
FOTO TASR – Alojz Prakeš

Nové Lido súčasnosti v našom vnímaní znamená vytvorenie tretieho miesta mimo práce a domova, kde sa človek cíti príjemne, kde sa cíti byť Bratislavčanom.

Upravená a kultivovaná rekreačná zóna s prevažujúcim prírodným charakterom a s výhľadom na upravený ľavý breh Dunaja. Súčasne nová časť centra mesta za hrádzou, spolupôsobiaca pri rozvoji Bratislavy ako mesta na Dunaji.

Nové Lido v tomto vnímaní by mali tvoriť dva základné priestory:

 

1. Nábrežný pás

V tejto časti navrhujeme vytvoriť rozsiahly priestor pre oddych a pohyb s vodnou plochou, nábrežným parkom ako pokračovaním Sadu Janka Kráľa.

Rekultivovať lesné porasty, vytvoriť sieť chodníkov a základnú parkovú infraštruktúru – od Starého mosta, končiac pred chráneným územím Soví les.

V centre Bratislavy tak vznikne veľká zelená plocha pre aktívne využívanie verejnosťou.

Od Nového mosta až za Most Apollo bude možné prejsť po upravenom nábreží súvislou zeleňou.

Takýto veľký nábrežný park v najužšom centre mesta môže byť unikátom v Európe aj vo svete.

 

2. Centrálne územie medzi hrádzou a diaľnicou

cmclidoeinsteinova

Smerom od hrádze až po dopravný koridor je navrhnutá nová mestská zástavba na súčasných nevyužívaných alebo málo využívaných plochách.

Mal by tu byť mix rôznych funkcií patriacich do centra mesta – verejné priestory rôzneho charakteru obkolesené obchodmi, kaviarňami a inou vybavenosťou. Celé umiestnené v parteri obytných a administratívnych budov, pri dopravnom koridore budovy významných inštitúcií, firiem a podobne.

Všetko šikovne zasadené do kontextu tak, aby vytvorili ďalšie príjemné miesto na prácu aj trávenie voľného času v Bratislave.

 

Máte nápad alebo pripomienku k Novému Lidu?
Píšte na iniciativa@novelido.sk

Pridaj komentár