Fotoprechádzka miestom v strede Bratislavy, kde sotva niekoho stretnete

Ospalé nábrežie na pravom brehu Dunaja ponúka takéto zaujímavé výhľady.

Nachádza sa medzi dvomi vyťaženými mostmi, no zatiaľ čo na jednom brehu to žije, na petržalskej strane vidieť ľudí len sporadicky. Pritom aj medzi Apollom a Starým mostom sa dá krásne prejsť popri Dunaji, aj keď sa kde-tu budete musieť uhnúť konárom, či momentálne trochu zaboriť do snehu.

2 lido_zima_0236

3 lido_zima_0247

5 lido_zima_0085

6 lido_zima_0082

Štefánik čaká na protiľahlom brehu.
Štefánik čaká na protiľahlom brehu.

8 lido_zima_0107

Most Apollo.

Neoddeliteľnou súčasťou života na rieke sú vodáci.
Neoddeliteľnou súčasťou života na rieke sú vodáci.

11 lido_zima_0093

12 lido_zima_0130

13 lido_zima_0174

14 lido_zima_0190

15 lido_zima_0183

16 lido_zima_0142

17 lido_zima_0222

18 lido_zima_two_0010

Ponad stromy vykúkajú mestské dominanty.
Ponad stromy vykúkajú mestské dominanty.

20 lido_zima_0266

21 lido_zima_0314

22 lido_zima_0326

Keď opadajú listy, vidieť spleť chodníčkov medzi stromami.
Keď opadajú listy, vidieť spleť chodníčkov medzi stromami.

24 lido_zima_0122

25 lido_zima_two_0011

 

Autori fotiek: nora-jakub.sk