Kam ide Lido: Poznámky z vývoja debát za posledný mesiac

Kľúčové zistenie: ľudia sa navzájom počúvajú, rešpektujú a spolupracujú. Máme z toho radosť, pretože práve o to nám ide.

Lido je podľa nás v súčasnosti najdôležitejšie územie, ktoré Bratislava pre svoj budúci rozvoj má.

To si vyžaduje množstvo debát, vzájomného zosúladenia princípov a názorov na riešenie tvorby prostredia Lida, ktoré  by malo priniesť Bratislavčanom zvýšenie kvality života. Skrátka, hľadanie riešení pre spokojnosť všetkých zúčastnených strán, čiže politika v tom najlepšom a najkrajšom slova zmysle.

Okrem zmienok v médiách sa okolo Nového Lida deje viacero vecí, ktoré možno nie sú tak mediálne atraktívne, no je dôležité o nich hovoriť. Prinášame prehľad udalostí za posledných niekoľko týždňov, a malý fotopríbeh z prvých letných dní na Lide a blízkom okolí.

Na protiľahlom brehu Dunaja je promenáda, kaviarne a nákupné centrum Eurovea.

Čo sa aktuálne deje? Spolupráca všetkých strán

1. Nové Lido a Lido Lagúna uskutočnili spoločne niekoľko pracovných stretnutí

Približne v rovnakom čase, keď vznikla iniciatíva Nové Lido a snažila sa otvoriť verejnú diskusiu, čo s nevyužitým priestorom na nábreží Dunaja, začali verejnú diskusiu aj ľudia združení okolo vodákov pod iniciatívou Lido Lagúna. Obe strany prišli s návrhom, ako by mohlo byť územie využité pre verejnosť.

Počas niekoľkých spoločných stretnutí – zástupcov Nové Lido (aktivita architektov, urbanistov a developerov) a Lido Lagúna (občianska iniciatíva iniciovaná vodákmi) sme porovnali  zámery obidvoch iniciatív.

Hľadali sme prepojenia a ako výsledok stretnutí identifikovali body, v ktorých sa obe iniciatívy zhodujú.

Dobrá správa: zhodných bodov je výrazne viac ako tých, na ktoré máme rozličný názor. Výborný základ pre ďalšiu debatu.

Vodáci, architekti aj developeri sa snažia o to isté – rozprúdiť verejnú diskusiu, ktorá  mesto pritiahne k debate o tom, ako najlepšie možnosti územia Lido využiť. Od Starého mostu až po Most Apollo a dozadu až po Einsteinovu ulicu je územie, ktoré má potenciál nielen pritiahnuť ľudí k vode, ale tiež prepojiť rozdielne časti hlavného mesta do jedného celku.

Od 19. mája 2016 je Starý most opäť otvorený pre peších a cyklistov.

2. Primátor sa stretol s iniciatívami

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal sa stretol s predkladateľmi petície – iniciatívou Lido Lagúna. Na stretnutie bol prizvaný aj zástupca architektov iniciatívy Nové Lido.

Mesto podporilo ideu sadnúť si za okrúhly stôl a rokovať o území na odbornej úrovni. Primátor hlavného mesta Bratislavy ponúkol aktívnu účasť na projekte formou koordinácie ďalšieho postupu.

Obe iniciatívy vítajú prejavený záujem primátora a strategický cieľ mesta využiť územie ako kultivovaný verejný priestor pre rekreačno-športové aktivity širokej verejnosti na základe  skoordinovania záujmov viacerých dotknutých subjektov.

Očakávajú, že magistrát začne aktívne rokovania so všetkými dotknutými stranami v území a  skoordinuje všetky záujmy v tejto časti bratislavského nábrežia tak, aby sa čo najskôr uľahčilo jeho využívanie pre  športovanie  a rekreáciu verejnosti .

3. Mestské zastupiteľstvo si vypočuje názory a prejedná petíciu s cieľom otvoriť územie Bratislavčanom

Do programu Mestského zastupiteľstva Bratislavy, ktoré začne od stredy 29. júna 2016, je zaradený aj bod, ktorý sa bude zaoberať petíciou občanov za vytvorenie mestskej pláže a prírodného kúpaliska na petržalskom brehu Dunaja medzi bratislavským Starým mostom a Prístavným mostom.

Pozvaní sú zástupcovia vodáckych klubov a občianskych združení, ktoré petíciu iniciovali.

Medzi Starým mostom a Mostom Apollo nájdete aj takéto chodníčky.

4. Ďalší cieľ: dopracovaný odborný zámer

Po spoločnom pracovnom rokovaní všetkých dotknutých strán je ďalším cieľom to, aby Hlavné mesto  zabezpečilo zapracovanie skoordinovaného návrhu využitia nábrežného priestoru do návrhu zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie, ktorý bude prerokovaný v zmysle stavebného zákona  s dotknutými  orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako aj s verejnosťou.

Z územia Lida sa popod Prístavný most dostanete na obľúbený cyklochodník cez územie Starého hája.

Spoločné body

Odborné tímy iniciatív Lido Lagúna a Nové Lido sa zhodli na spoločných kvalitách tohto územia, a preto navrhujú, aby pri rozpracovaní  budúcej možnej podoby nábrežného priestoru boli do riešenia zapracované jeho rôzne funkcie.

Oficiálne vyhlásenie nájdete tu.

Preložené do ľudskej reči – keď sa budú na mieste Lida diať prvé zmeny, musia rešpektovať tieto zásady:

1. Verejný priestor pre rekreačno-športové aktivity širokej verejnosti.

Pôvodne bol na tomto území navrhovaný obtokový kanál – niečo, čo by neumožnilo vznik verejného, prevažne  zeleného priestoru. Obe aktivity navrhujú vynechať z plánov obtokový kanál medzi Starým mostom a mostom Apollo.

Toto územie by malo byť využité ako verejný priestor pre rekreačno-športové aktivity širokej verejnosti.

Územie medzi Mostom SNP a Prístavným mostom využívajú aj bežci

2. Mestský park pri Starom moste

Priestor sa má viac otvoriť verejnosti, presvetliť, sprístupniť a vytvoriť tu kultivovaný prírodný park.

3.  Mestská pláž priamo na brehu Dunaja

Bližšie k mostu Apollo by mala vzniknúť verejná vodná plocha spríjemňujúca pobyt návštevníkov a zvyšujúca atraktivitu miesta i Bratislavy.

Územie Starého hája na Petržalskej strane Dunaja láka na prechádzky a rodinné pikniky priamo pri rieke.

4. Ľahký prístup až k Dunaju

Brehy Dunaja je potrebné upraviť pre oddych a slnenie.

5. Spoločné využívanie vodnej plochy

Priestor má zahrnúť lodenice vodáckych klubov a priestor pre prístav pre športové a rekreačné plavidlá.

Iniciatívy súčasne rešpektujú zámer revitalizovať Ovsišťské rameno Dunaja v jeho pôvodnej trase a chránené územie Soví les.

Bežci na svojej trase míňajú bratislavské mosty

Chcete sa do debát zapojiť alebo prispieť článkom? Napíšte nám na iniciativa@novelido.sk a nájdeme spoločné možnosti.

Foto: © Nora Sapárová a Jakub Čaprnka

Pridaj komentár