Nové Lido prinesie Bratislave aj modernú obchodnú ulicu: Pozrite si, ako by mala vyzerať

Kaviarne, reštaurácie, obchody – a medzi nimi pohyb chodcov, cyklistov, áut a električky. Bulvár na Novom Lide vdýchne novej štvrti mestský život.

bulvar-nove-lido-titulka

Bulvár je po nábrežnom parku, námestí a centrálnom parku už štvrtý verejný priestor Nového Lida, ktorý vám predstavujeme. V tomto článku zhŕňame princípy, ktoré by mali z bulváru spraviť novú modernú obchodnú ulicu Bratislavy pulzujúcu životom.

Bratislava nemá veľa obchodných ulíc, ktoré by boli po celej dĺžke tvorené z obchodných a reštauračných prevádzok. Od Obchodnej ulice či Štúrovej ulice už nové nevznikli.

Potenciál mať pekný bratislavský bulvár predstavovala Štefánikova ulica s kedysi existujúcou električkovou traťou a významnou historickou zástavbou od Grasalkovičovho paláca, Karáčoniho paláca a Pistoriho paláca, až po Swetlikov dom či palác s vínnymi pivnicami podnikateľa Jakuba Palugyaya (dnešné Ministerstvo zahraničných vecí SR). Ulica sa však v súčasnosti využíva najmä ako dopravný uzol, bez peších promenád a prevádzok.

Nie tak dávno sa tiež uvažovalo o Petržalskom bulvári, ktorý mal prepojiť rieku s Petržalkou. K realizácii však nedošlo. Petržalke chýba bloková zástavba, ktorá by umožnila takémuto bulváru prirodzene vzniknúť.

Bratislava teda čiastočne o svoje bulváre prišla alebo ani neboli realizované. O to krajšie by bolo vrátiť ich späť.

 

Čo je bulvár

Začnime otázkou, čo vlastne bulvár je. Chápeme ho ako typickú mestskú triedu – lineárny a sekvenčný mestský priestor, ktorého základom je stredová komunikácia. Ako celok jednoznačne identifikuje mestský priestor – keď sme na bulvári, vieme, že sme v meste a nie na periférii. Napovie nám typicky mestská bloková zástavba či hustota funkcií v jej prostredí.

Bulvár je nielen spojnicou, ale aj destináciou práve pre svoj pestrý a aktívny parter tvorený obchodmi, službami a reštauráciami. Dominujú mu chodci, priestor pre peších musí byť preto dostatočne široký. Šírka chodníka by mala dovolovať sezónne umiestnenie exteriérových sedení, ktoré vytvárajú animovaný spoločenský medzipriestor. Dôležitým znakom bulváru na Novom Lide budú aj líniové stromoradia, ktoré ulicu lemujú v pozdĺžnom smere a vytvárajú príjemné tienenie v letných mesiacoch.

Priestor dobre nadizajnovaného bulváru je striktne definovaný, vizuálne čistý a nekompromisný. Mal by sa vyhnúť všetkým rušivým elementom, ktoré narúšajú jeho jednoznačnosť, honosnosť a robustnosť vyhotovenia. Energiu mu dodávajú najmä ľudia a prevádzky.

 

Dôležitá tepna s električkou

Tie najlepšie bulváre sveta väčšinou prepája tepna s električkou a inak by tomu nemalo byť ani na Novom Lide.

Kombinácia verejnej dopravy s veľkým priestorom pre peších je funkčná a logická. Stály prílev návštevníkov rozprúdi krv v žilách územia a upriami pozornosť na nové verejné priestory. Takéto štvrte sú tichšie, jazdí nimi menej áut, ulice sú priechodnejšie a zastávky električiek slúžia ako prirodzené centrálne a miestotvorné body, kde sa stretáva verejnosť.

Marseille-tram-Longchamp09

Električka bude vstupovať do územia Nového Lida z nadjazdu od Sadu Janka Kráľa a končiť na území výstupného mini námestia, o ktorom sme písali v článku o zelenom centre Lida v bode osem. V tomto bode sa bulvár prepojí s centrálnym parkom územia.

Bulvár je vstupným a komunikačným priestorom pre celú štvrť. Mnohí návštevníci budú prichádzať a objavovať Nové Lido práve cez tento distribučný priestor. Domáci budú tadiaľto prichádzať domov a pracujúci do práce. Široká trieda pomôže aj Novému Lidu – poslúži ako základ mestského života a prepojí obytnú a administratívnu časť Nového Lida. Ak má byť prepojenie bývania a práce v rovnováhe, aj bulvár musí byť v centrálnej pozícii.

 

Ľahko čitateľný priestor

Ľudia prichádzajúci električkou na Nové Lido či už za prácou, alebo nakupovaním a zábavou, budú vystupovať práve tu. Bulvár bude pre nich prvá vec, ktorú z Nového Lida uvidia. Tu sa zároveň dozvedia všetky informácie o aktuálnom dianí v celom Lide, bulvár slúži ako informačný bod. Preto je dôležité, aby sa človek, ktorý sa tu ocitne, vedel okamžite zorientovať.

blokova-zastavba

To sa v urbanizme dá dosiahnuť viacerými spôsobmi. Jednak zreteľnými označeniami v podobe digitálnych informačných panelov či rázcestníkov, ale aj samotným logickým usporiadaním priestoru. Bulvár ľudí povedie do jednotlivých častí Nového Lida, preto je dobré, aby hlavná trieda nadväzovala na pravouhlú mriežku z ulíc, ktorú definuje bloková zástavba.

Uľahčeniu navigácie pomáha aj taká zdanlivá maličkosť ako využitie vzorov v dlažbe. Okolo dláždenia chodníkov je v urbanizme postavená celá veda. Vie sa, že ak sú obrazce na dlažbe veľké, ľudia sa pohybujú pomalšie. Tým, ako sa tvar mozaiky zmenšuje, chodci pridajú do kroku. Naše podvedomie prirodzene nasleduje štruktúru pod našimi nohami. Ak sa náhle zmení vzor, razom pocítime, že sme v inej štvrti, kde platia iné pravidlá.

bulvar dlazby

Dobrý bulvár zapadá do seba ako lego stavebnica. Mobiliár a samotné materiály musia byť zladené. Chodcom na chodníku nič nezavadzia a nebráni v pohybe, celý koridor by mal byť priepustný, veľmi prehľadný a dynamický. Cieľom je vytvorenie pohodového, zrelaxovaného priestoru, ktorý je zároveň paradoxne veľmi živý a aktívny.

 

Prepojenie verejných priestorov

Na Novom Lide sa nestane, že niektorý z verejných priestorov skončí v nevábnom zabudnutom priestore. Systém piatich hlavných verejných priestorov Nového Lida sme navrhli tak, aby boli verejné priestory vzájomne čo najlepšie prepojené. Jednoduchosťou urbanizmu sme sa snažili docieliť prirodzené okruhy.

Bulvár konkrétne je smerom na juh prepojený s Office parkom, smerom na sever s centrálnym parkom územia. Od západu sa ťahá od Sadu Janka Kráľa a končí v blízkosti mosta Apollo – na výstupnom mini námestí, ktoré je zároveň koncovým priestorom centrálneho parku.

Pät priestorov je zároveň prepojených priečnymi rezmi tak, že vždy vidieť ďalší priestor. Priehľady do jednotlivých území sú dôležité aj kvôli lepšej orientácii a psychologickému pocitu bezpečia.

lido-schema-v2

Vznikne tak jeden veľký verejný priestor, ktorým sa dá akoby putovať do nekonečna a stále objavovať niečo nové. Návštevníci Lida prirodzene “pretečú” štvrťou a vždy na konci cesty budú vidieť, že je niečo ešte ďalej. Napríklad svetlo, vzdialená dominanta, výhľadová plošina a podobne.

 

Dobre namiešaný mix služieb

Bulvár na Novom Lide bude moderný mestský bulvár s vyvážene namiešaným koktailom služieb. Nájdete tu lokálne potraviny, poštu, obchodíky na rekreačné nakupovanie, kaviarne s teraskami, reštaurácie, bary a kluby, možno menšie kino a všetko ďalšie, čo patrí k aktívnemu mestskému životu.

la rambla bulvar

Funkcia bulváru spočíva aj v informovaní o dianí vo štvrti. Jednotlivé predajne budú mať svojho majiteľa, ale zároveň celý priestor môže fungovať podobne ako obchodný dom, teda mať spoločný event manažment, ktorý zaručí aj vizuálnu jednotu ulice. Spoločné tematické podujatia posilnia imidž štvrte a podporia lokálne podnikateľské subjekty.

 

Rožné mininámestia

Na rohoch dobrého bulváru a bočných ulíc sú umiestnené mininámestia, ktoré celý priestor ulice osviežujú tým, že sem koncentrujú aktivitu ulice. Budovy na Novom Lide budú mať skosené rohy, čím sa vytvorí dostatok priestoru na sedenie či už na letných terasách kaviarní, alebo len tak na lavičkách, na vzájomné stretávanie, odkladanie bicyklov, na stromy, ktoré terasám vytvárajú príjemný tieň, a podobne.

bulvar rozhove namestia v3

Je to model, ktorý poznáme z Paríža, kde skosené rohy budov na uliciach vytvárajú šesťuholníkový model a v jednotlivých rohoch sú umiestnené bistrá. Rožné mininámestia na Novom Lide zároveň poslúžia ako vstup do budov aj do administratívneho parku, ktorý je situovaný južnejšie od bulváru.

 

Genius loci Bratislavy

Bulvár na Novom Lide sa netvári ako Champs-Élysées. Má to byť v prvom rade bratislavský bulvár, ktorý rešpektuje identitu mesta, jeho minulosť, súčasnosť aj budúcnosť. Či už sú to stromové aleje, ktoré boli pre Prešporok typické už za čias Márie Terézie, chodníky, či výrazná červená električka, to všetko by malo v tom najlepšom slova zmysle odpovedať atmosfére štvrte, aj celého mesta.

bulvar-vizualizacia

 

Ulica plná života

Bulvár Nového Lida by mala byť prvotriedna obchodná ulica, kam sa odveziete električkou, aby ste tu strávili celý deň, objavili kus mesta, stretli sa s priateľmi, zašli si do obchodov, prípadne do kina či na koncert. Bulvár by mal byť súčasťou života každého, kto ním prejde. Chceli by sme, aby sa stal novým korzom, predvádzacím mólom mesta, na ktorom je každý rád videný.

Bulvár návštevníka nabíja neustále sa meniacou energiou mesta, ktorú vyžaruje v ktorejkoľvek dobe a na ktoromkoľvek jeho mieste.

Chceme, aby Adam z Nového Lida, ktorý tadiaľ prejde každý deň do práce, sa sem rád vrátil aj večer, práve pre tú atmosféru. Vie, že tu stretne priateľov a dozvie sa všetky lokálne klebety. Ulica si s ním vytvorí vzťah – rovnaký, aký má so susedmi, s ktorými si môže zavolať: “Poďme na bulvár, dáme si tam kávu, pokecáme. Zavoláme aj Evu, aby za nami na chvíľu vybehla z officu.” Vtedy bude úloha bulváru naplnená.