Park namiesto ulice: Pozrite si, ako by mal vyzerať zelený centrálny priestor Nového Lida

Po nábreží a námestí vám predstavujeme ďalší z piatich verejných priestorov Nového Lida - mestský park, ktorý sa bude tiahnuť od Sadu Janka Kráľa do centra Nového Lida.

nova_mapka_n@2x

V centre Bratislavy nie je až veľa miest, kde by človek mohol vybehnúť len tak na kávu a popritom si užívať zeleň naokolo. Miesto, kde môže mladá mamička s kamarátkou popíjať limonádu, zatiaľ čo ich ratolesti derú nohavice na detskom ihrisku. Svetlým príkladom je možno domček v Medickej záhrade.

Zdá sa nám, že v meste je dopyt po nových verejných priestoroch, upravovaných mestských parkoch, ktoré by mali dostatočnú vybavenosť, aby ich Bratislavčania dennodenne aktívne využívali na oddych. Miesto, kam si povedzme dôchodcovia prídu zahrať petang, mladí zacvičiť na čerstvom vzduchu a deti sa vybláznia napríklad na vodnom detskom ihrisku.

Myšlienka vytvoriť v centrálnej časti Nového Lida namiesto hlavnej rušnej ulice skôr mestský park je tu už dlhšie. My by sme na ňu chceli nadviazať, a do istej miery ju ešte viac už v súčasnom období rozpracovať a zvýrazniť smerovanie jej riešenia.

PARK_Nove-Lido

Oproti iným bratislavským parkom by bol mestský park na Novom Lide špecifický tým, že bude tvorený z akýchsi “funkčných izieb”. Obsah týchto “izieb” vznikne z požiadaviek jeho budúcich užívateľov.

Je to úplne nová typológia mestského parku, niečo čo v Bratislave ešte nemáme. Bude potrebné spôsob jeho riešenia do detailov rozmeniť – v tejto fáze o novom parku uvažujeme z hľadiska smerovania základnej koncepcie, ktorú predstavujeme v nasledujúcich desiatich bodoch.

 

1. Spoločenský priestor, kde “dobijete baterky”

Mestský park si predstavujeme ako miesto, kde si ľudia radi dohodnú stretnutie a prídu sem spoločne si posedieť alebo aktívne tráviť svoj voľný čas. Stane sa oddychovou zónou a akýmsi predĺžením spoločenského priestoru budúcej štvrte. Vznikne tak verejný priestor, kam je možné odskočiť si z bytu či práce, a napríklad len tak medzi stromami si dať obed a načerpať energiu.

park prva

 

A nielen to. Jeho priestory ponúknu návštevníkom hromadu možností, ako tu stráviť voľné chvíľky. Pribudnú nové športoviská či detské ihriská, ktoré budú môcť využiť napríklad aj deti z lokálnej školy. Budete si sem môcť prísť zabehať či zacvičiť vo vonkajšom fitnes.

Plánujeme tu vytvoriť aj veľmi živý kultúrny priestor. Keď sa prejdete parkom, stretnete divadelníkov či muzikantov, alebo pouličných umelcov. V lete sa tu môžu konať koncerty či premietania pod holým nebom, letné čitárne a ďalšie sezónne podujatia.

 

2. Centrálny park a námestie ako symbolický kríž

Park bude prechádzať priamo krížom cez stred námestia, o ktorom sme už písali. Ich prepojením sa vytvorí symbolický kríž centra novej štvrte. V jeho strede sa v jednom momente naraz ocitnete aj v parku, aj na novom námestí. Park a námestie, ktoré sa navzájom križujú a dopĺňajú je podľa všetkého unikát aj v celosvetovej mierke.

park druha

 

3. Spojenie so Sadom Janka Kráľa

Centrálny park sa bude pozdĺžne, zo západu na východ meniť, od veľmi intímnych priestorov v podobe akýchsi mikroizieb, cez stredné až po väčšie otvorené priestory so športovým a rekreačným využitím.

V úvodnej časti ho chceme prirodzeným prechodom citlivo prepojiť so Sadom Janka Kráľa a vytvoriť tak súvislý pás zelene. Samozrejme, centrálny mestský park bude mať iný charakter ako Sad Janka Kráľa, nestane sa jeho súčasťou. Zatiaľ čo Sad Janka Kráľa má charakter historického promenádneho parku, centrálny park by mal byť moderným, mestským parkom určeným na aktívne využívanie.

park treti v2

Prechod do centrálneho mestského parku bude mať podobnú štruktúru ako má Sad Janka Kráľa. Prepojenie zelených priestorov môže byť podporené líniovým stromoradím a diaľkovým priehľadom smerujúcim až k Novému mostu SNP.

 

4. Vstupné nadúrovňové mini námestie

Ak na Nové Lido pôjdete električkou a vystúpite už pri Starom moste, ocitnete sa na vyššej úrovni ako park – na vstupnej ploche na okraji Nového Lida, kde navrhujeme postaviť budovu s rožným námestím. Z vyvýšenej plochy sa vám ponúkne pekný výhľad na zeleň pod vami.

plaza_01

Do centra novej štvrte zídete cez mini námestie, popri vstupnej budove až k prvým priestorom parku. Bráne Nového Lida k reprezentatívnemu vzhľadu dopomôže aj výzdoba v podobe ornamentálnej výsadby či vodného prvku.

Priechod do parku bude riešený sériou prístupových rámp, schodíšť a zelených terás. Zelené ostrovčeky pomôžu zmäkčiť pevnú plochu rožného námestia a opticky prepojiť vstupnú promenádu s parkom.

 

5. Mestský mikropark s intímnymi priestormi

Úvodná časť centrálneho parku sa v blízkosti vstupu od Sadu Janka Kráľa a od vstupnej promenády začína mikroparkom tvoreným malými priestormi, ktoré slúžia ako multifunkčné exteriérové “izby”. Ich obsah bude záležitosťou demokratickej voľby návštevníkov parku. Ľudia si sami zvolia, čo by tu chceli mať. Či v konkrétnom priestore bude povedzme amfiteáter, mikro bazén alebo “len” pohodlné sedenie a lehátka.

mestsky-mikropark-v4

Aby sa vytvoril zaujímavý, hravý efekt, krajina tu môže byť citlivo zvlnená a priestorovo navýšená, a samotné mikropriestory navzájom oddelené hranami či zelenými stenami. Jednotlivé mikroizby môžu mať kruhový tvar. Pospájaním kruhov dokopy sa naprieč priestorom vytvoria meandrujúce chodníky, ktoré veľmi príjemným spôsobom návštevníka povedú parkom.

park mobiliar v2

Človek, ktorý sa takto túla parkom, neprechádza priestorom lineárne, ale ponúka sa mu možnosť objavovať stále niečo nové. Prechod parkom je tak zážitkom samým o sebe. Toto je iba jeden z viacerých možných návrhov, akým spôsobom môže byť tento priestor usporiadaný.

 

6. Aktívny park so športoviskami a detským ihriskom

aktivny-park-v1

Strednú časť parku tvorí aktívny park, ktorý ponúkne o čosi otvorenejšie priestory ako mikropark. Stredne veľké plochy budú slúžiť na športové a relaxačné účely. Môžu tu byť umiestnené ihriská rôzneho typu, exterierové fitnes zariadenia alebo iné plochy určené na aktívny oddych.

park sport

Východná časť aktívneho parku je v styku s centrálnym námestím. Smerom k námestiu sa zelené plochy pozvoľne rozpadajú do otvoreného námestia.

 

7. Otvorený park ako prírodný amfiteáter

otvoreny-park-v1

Ďalej od námestia smerom na východ pokračuje park otvoreným jednoduchým priestorom s veľkorysými rozmermi. Veľká mierka tento areál predurčuje na zhromažďovanie väčšieho počtu ľudí, práve preto sa sem hodí veľký prírodný amfiteáter alebo mestská lúka.

park amfiteater v2

Pozdĺž okraja otvoreného parku by mala prechádzať nová električková trať, ktorá ale bude fyzicky oddelená výsadbou a zvlnením terénu, takže ľudia ležiaci na lúke si budú môcť nerušene užívať zeleň.

 

8. Výstupné mini námestie s výhľadom na park

vystupne-namestie-v1

Veľký otvorený priestor na konci centrálneho parku je ukončený výstupnou plochou s dominantou Nového Lida – budovami v blízkosti mosta Apollo.

plaza-02

Jednou z možností ako centrálny park ukončiť, je integrovať ho priamo do týchto budov pomocou zdvihnutej plošiny, ktorá priestorovo vystúpa na zapustené podlažia budov. Je to podobný koncept, ako slávna budova opery v nórskom Osle, ktorej skosené strechy pripomínajú ľadové kryhy padajúce do mora.

park strechy

Vstupné a výstupné mini námestia tvoria takzvané “bookends” parku. Priestorovo park vymedzujú a sú jeho bránami.

 

9. Park napojený na zeleň vnútroblokov

K centrálnemu mestskému parku sú v dotykovej polohe aj obytné štruktúry, čo znamená, že bude bez akýchkoľvek bariér plynulo a prirodzene prepojený aj s okolitými zelenými vnútroblokmi.

Z južnej strany je pre chodcov prechod do vnútroblokov úplne plynulý, bez akéhokoľvek prerušenia. Smerom na sever je priestor síce prerušený komunikáciou, no horné vnútrobloky majú zase plynulé napojenie na zeleň smerom k hrádzi.

Priestory vnútroblokov majú o čosi komornejší, intímny charakter, a sú zamerané viac na aktivity miestnej novovzniknutej komunity. Centrálny park je zase priestor oveľa rušnejší, je demokratický a otvorený širokej verejnosti. Park je plne integrovaný priestor, bez akýchkoľvek bariér, oplotenia, či brány. Pre návštevníkov sa neuzatvára ani na noc, samozrejme s určitými pravidlami, tak ako je to bežné v každom dobre udržiavanom verejnom priestore.

 

10. Nová značka Bratislavy

Máme ambíciu vytvoriť mestský park, ktorý sa stane silným pojmom v mysliach obyvateľov a návštevníkov Bratislavy.

Ak komukoľvek v New Yorku (a konieckoncov aj po celom svete) poviete spojenie “park” a “Manhattan”, okamžite v jeho mysli vyvoláte predstavu new-yorského Central parku. Central park je pre New Yorčanov oázou pokoja, synonymom miesta, kde sa aj v ruchu centra dá na chvíľku zastaviť a oddýchnuť si v prírodnej krajine.

central-park-new-york

Chceme docieliť, aby mestský park na Novom Lide bol podobne silným identifikačným elementom novej štvrte a zároveň novou značkou Bratislavy. Ak sa Adama z Nového Lida, opýtate, kde býva, odpovie niečo v duchu: “pri mestskom parku”. Samozrejme, pod iným názvom, ktorý dnes ešte nepoznáme.

 

Kam ďalej?

V tomto článku je prezentovaná naša základná vízia. Finálna podoba vznikne po transparentnej a kontinuálnej komunikácii so všetkými účastníkmi – privátnym sektorom, verejnosťou a komunálnou správou počas procesu prípravy a samotnej výstavby.

 

Prečítajte si viac o Novom Lide

Centrálny park na Novom Lide je jedným z pätice hlavných verejných priestorov novej štvrte, ktoré prispejú k dobrému životu v meste.

Prečítajte si článok o týchto priestoroch.

superpriestory